SCORES (BOYS):

PINEVILLE 64, WEST OUACHITA 39

TENSAS 39, ST. FRED’S 29

SCORES (GIRLS):

WEST OUACHITA 59, PINEVILLE 29

ST. FRED’S 42, TENSAS 40